Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

PeteranecKomatnicakod društvenogdoma17.05./20.09.13:00-14:00 Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2022.g. Radno vrijeme/sati Drnje Drnje kod veterinarske stanice 08.02./07.06./06.10. 07:30-08:30 Drnje Torčec iza društvenog doma 08.02./07.06./06.10. 08:45-09:45 Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 08.02./07.06./06.10. 10:00-11:00 Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 08.02./07.06./06.10. 11:15-12:15 Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 03.02./05.05./04.08./10.11. 14:00-16:00 Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 10.02./12.05./11.08./17.11. 14:00-16:00 Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma … Nastavi čitati Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta