Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2021.g. Radno vrijeme/sati
Drnje Drnje kod veterinarske stanice 09.02./08.06./07.10. 07:30-08:30
Drnje Torčec iza društvenog doma 09.02./08.06./07.10. 08:45-09:45
Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 09.02./08.06./07.10. 10:00-11:00
Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 09.02./08.06./07.10. 11:15-12:15
Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 04.02./06.05./04.08./04.11. 15:00-17:00
Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 11.02./13.05./12.08./11.11. 15:00-17:00
Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 18.02./20.05./19.08./17.11. 15:00-17:00
Koprivnica Reka kod društvenog doma 25.02./27.05./26.08./25.11. 15:00-17:00
Koprivnica Kunovec Breg kod društvenog doma 04.03./03.06./02.09./02.12. 15:00-17:00
Koprivnica Vinica kod društvenog doma 11.03./10.06./09.09./09.12. 15:00-17:00
Koprivnica Bakovčice kod nogometnog igrališta 18.03./24.06./16.09./16.12. 15:00-17:00
Koprivnica Štaglinec kod društvenog doma 25.03./17.06./23.09./23.12. 15:00-17:00
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju ulica Poljanec i Vinogradska pored postojećeg zelenog otoka 09.02./23.06./21.10. 12:45-13:45
Koprivnički Bregi Glogovac Ulica Stjepana Radića kod društvenog doma 09.02./23.06./21.10. 14:00-15:00
Koprivnički Bregi Jeduševac Ulica Jeduševac kod društvenog doma 16.02./29.06./14.10. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec Ulica braće Radić 09.03./22.07./02.11. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Goričko kod dječjeg igrališta 09.03./22.07./02.11. 08:45-09:45
Koprivnički Ivanec Kunovec parkiralište kod NK Bratstvo 09.03./22.07./02.11. 10:00-11:00
Koprivnički Ivanec Pustakovec ispred vatrogasnog doma 09.03./22.07./02.11. 11:15-12:15
Koprivnički Ivanec Botinovec dječje igralište kod društvenog doma 09.03./22.07./02.11. 12:30-13:30
Legrad Zablatje kod nogometnog igrališta 02.02./15.06./28.10. 07:30-08:30
Legrad Kutnjak iza vatrogasnog doma 02.02./15.06./28.10. 08:45-09:45
Legrad Mali Otok iza vatrogasnog doma 02.02./15.06./28.10. 10:00-11:00
Legrad Selnica Podravska iza vatrogasnog doma 02.02./15.06./28.10. 11:15-12:15
Legrad Veliki Otok iza vatrogasnog doma 02.02./15.06./28.10. 12:30-13:30
Sokolovac Lepavina kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 07:30-08:30
Sokolovac Veliki Botinovac kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 08:45-09:45
Sokolovac Sokolovac kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 10:00-11:00
Sokolovac Srijem kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 11:15-12:15
Sokolovac Trnovac Sokolovački kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 12:30-13:30
Sokolovac Hudovljani kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 13:45-14:45
Sokolovac Velika Mučna kod društvenog doma 14.01./11.05./14.09. 15:00-16:00
Novigrad Podravski Delovi pored vatrogasnog doma 16.03./08.07./09.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Borovljani pored društvenog doma 16.03./08.07./09.11. 08:45-09:45
Novigrad Podravski Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 16.03./08.07./09.11. 10:00-11:00
Novigrad Podravski Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 16.03./08.07./09.11. 11:15-12:15
Novigrad Podravski Plavšinac pored kućice za sakupljanje mlijeka 16.03./08.07./09.11. 12:45-13:45
Novigrad Podravski Vlaislav pored društvenog doma 16.03./08.07./09.11. 14:00-15:00