Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2023.g. Radno vrijeme/sati
Drnje Drnje kod veterinarske stanice 14.02./06.06./05.10. 07:30-08:30
Drnje Torčec iza društvenog doma 14.02./06.06./05.10. 08:45-09:45
Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 14.02./06.06./05.10. 10:00-11:00
Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 14.02./06.06./05.10. 11:15-12:15
Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 02.02./04.05./03.08./09.11. 14:00-16:00
Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 09.02./11.05./10.08./16.11. 14:00-16:00
Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 16.02./18.05./17.08./08.11. 14:00-16:00
Koprivnica Reka kod društvenog doma 23.02./25.05./24.08./23.11. 14:00-16:00
Koprivnica Kunovec Breg kod društvenog doma 02.03./07.06./07.09./07.12. 14:00-16:00
Koprivnica Vinica kod društvenog doma 09.03./01.06./14.09./14.12. 14:00-16:00
Koprivnica Bakovčice kod nogometnog igrališta 16.03./29.06./21.09./21.12. 14:00-16:00
Koprivnica Štaglinec kod društvenog doma 23.03./15.06./28.09./28.12. 14:00-16:00
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju ulica Poljanec i Vinogradska kod zelenog otoka 14.02./28.06./19.10. 12:45-13:45
Koprivnički Bregi Glogovac Ulica Stjepana Radića kod društvenog doma 14.02./28.06./19.10. 14:00-15:00
Koprivnički Bregi Jeduševac Ulica Jeduševac kod društvenog doma 21.02./20.06./12.10. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec Ulica braće Radić 07.03./20.07./21.11. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Goričko kod dječjeg igrališta 07.03./20.07./21.11. 08:45-09:45
Koprivnički Ivanec Kunovec parkiralište kod NK Bratstvo 07.03./20.07./21.11. 10:00-11:00
Koprivnički Ivanec Pustakovec ispred vatrogasnog doma 07.03./20.07./21.11. 11:15-12:15
Koprivnički Ivanec Botinovec dječje igralište kod društvenog doma 07.03./20.07./21.11. 12:30-13:30
Legrad Zablatje kod nogometnog igrališta 07.02./13.06./26.10. 07:30-08:30
Legrad Kutnjak iza vatrogasnog doma 07.02./13.06./26.10. 08:45-09:45
Legrad Mali Otok iza vatrogasnog doma 07.02./13.06./26.10. 10:00-11:00
Legrad Selnica Podravska iza vatrogasnog doma 07.02./13.06./26.10. 11:15-12:15
Legrad Veliki Otok iza vatrogasnog doma 07.02./13.06./26.10. 12:30-13:30
Sokolovac Lepavina kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 07:30-08:30
Sokolovac Veliki Botinovac kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 08:45-09:45
Sokolovac Sokolovac kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 10:00-11:00
Sokolovac Srijem kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 11:15-12:15
Sokolovac Trnovac Sokolovački kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 12:30-13:30
Sokolovac Hudovljani kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 13:45-14:45
Sokolovac Velika Mučna kod društvenog doma 10.01./09.05./12.09. 15:00-16:00
Novigrad Podravski Delovi kod vatrogasnog doma 14.03./06.07./28.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Borovljani kod društvenog doma 14.03./06.07./28.11. 08:45-09:45
Novigrad Podravski Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 14.03./06.07./28.11. 10:00-11:00
Novigrad Podravski Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 14.03./06.07./28.11. 11:15-12:15
Novigrad Podravski Plavšinac pored kućice za sakupljanje mlijeka 14.03./06.07./28.11. 12:30-13:30
Novigrad Podravski Vlaislav pored društvenog doma 14.03./06.07./28.11. 13:45-14:45
Peteranec Komatnica kod društvenog doma 19.01./16.05./19.09. 13:00-14:00
Peteranec Sigetec kod stare veterinarske 19.01./16.05./19.09. 14:15-15:15
Peteranec Peteranec kod starog mlina 19.01./16.05./19.09. 15:30-16:30