PeteranecKomatnicakod društvenogdoma17.05./20.09.13:00-14:00

Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2022.g. Radno vrijeme/sati
Drnje Drnje kod veterinarske stanice 08.02./07.06./06.10. 07:30-08:30
Drnje Torčec iza društvenog doma 08.02./07.06./06.10. 08:45-09:45
Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 08.02./07.06./06.10. 10:00-11:00
Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 08.02./07.06./06.10. 11:15-12:15
Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 03.02./05.05./04.08./10.11. 14:00-16:00
Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 10.02./12.05./11.08./17.11. 14:00-16:00
Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 17.02./19.05./18.08./24.11. 14:00-16:00
Koprivnica Reka kod društvenog doma 24.02./26.05./25.08./25.11. 14:00-16:00
Koprivnica Kunovec Breg kod društvenog doma 03.03./08.06./01.09./01.12. 14:00-16:00
Koprivnica Vinica kod društvenog doma 10.03./02.06./08.09./08.12. 14:00-16:00
Koprivnica Bakovčice kod nogometnog igrališta 17.03./30.06./15.09./15.12. 14:00-16:00
Koprivnica Štaglinec kod društvenog doma 24.03./23.06./22.09./22.12. 14:00-16:00
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju ulica Poljanec i Vinogradska kod zelenog otoka 08.02./29.06./20.10. 12:45-13:45
Koprivnički Bregi Glogovac Ulica Stjepana Radića kod društvenog doma 08.02./29.06./20.10. 14:00-15:00
Koprivnički Bregi Jeduševac Ulica Jeduševac kod društvenog doma 15.02./21.06./13.10. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec Ulica braće Radić 08.03./21.07./22.11. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Goričko kod dječjeg igrališta 08.03./21.07./22.11. 08:45-09:45
Koprivnički Ivanec Kunovec parkiralište kod NK Bratstvo 08.03./21.07./22.11. 10:00-11:00
Koprivnički Ivanec Pustakovec ispred vatrogasnog doma 08.03./21.07./22.11. 11:15-12:15
Koprivnički Ivanec Botinovec dječje igralište kod društvenog doma 08.03./21.07./22.11. 12:30-13:30
Legrad Zablatje kod nogometnog igrališta 01.02./14.06./27.10. 07:30-08:30
Legrad Kutnjak iza vatrogasnog doma 01.02./14.06./27.10. 08:45-09:45
Legrad Mali Otok iza vatrogasnog doma 01.02./14.06./27.10. 10:00-11:00
Legrad Selnica Podravska iza vatrogasnog doma 01.02./14.06./27.10. 11:15-12:15
Legrad Veliki Otok iza vatrogasnog doma 01.02./14.06./27.10. 12:30-13:30
Sokolovac Lepavina kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 07:30-08:30
Sokolovac Veliki Botinovac kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 08:45-09:45
Sokolovac Sokolovac kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 10:00-11:00
Sokolovac Srijem kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 11:15-12:15
Sokolovac Trnovac Sokolovački kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 12:30-13:30
Sokolovac Hudovljani kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 13:45-14:45
Sokolovac Velika Mučna kod društvenog doma 11.01./10.05./13.09. 15:00-16:00
Novigrad Podravski Delovi kod vatrogasnog doma 15.03./07.07./29.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Borovljani kod društvenog doma 15.03./07.07./29.11. 08:45-09:45
Novigrad Podravski Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 15.03./07.07./29.11. 10:00-11:00
Novigrad Podravski Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 15.03./07.07./29.11. 11:15-12:15
Novigrad Podravski Plavšinac pored kućice za sakupljanje mlijeka 15.03./07.07./29.11. 12:45-13:45
Novigrad Podravski Vlaislav pored društvenog doma 15.03./07.07./29.11. 14:00-15:00
Peteranec Sigetec kod stare veterinarske 17.05./20.09. 14:15-15:15
Peteranec Peteranec kod starog mlina 17.05./20.09. 15:30-16:30