Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2020.g. Radno vrijeme/sati
Drnje Drnje kod veterinarske stanice 11.02./02.06./01.10. 07:30-08:30
Drnje Torčec iza društvenog doma 11.02./02.06./01.10. 08:45-09:45
Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 11.02./02.06./01.10. 10:00-11:00
Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 11.02./02.06./01.10. 11:15-12:15
Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 06.02./07.05./06.08./5.11. 15:00-17:00
Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 13.02./14.05./13.08./12.11. 15:00-17:00
Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 20.02./21.05./20.08./19.11. 15:00-17:00
Koprivnica Reka kod društvenog doma 27.02./28.05./27.08./26.11. 15:00-17:00
Koprivnica Kunovec Breg kod društvenog doma 05.03./04.06./03.09./03.12. 15:00-17:00
Koprivnica Herešin kod društvenog doma 12.03./10.06./10.09.10.12. 15:00-17:00
Koprivnica Bakovčice kod nogometnog igrališta 19.03./18.06./17.09./17.12. 15:00-17:00
Koprivnica Štaglinec kod društvenog doma 26.03./24.06./24.09./23.12. 15:00-17:00
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju Ulica Poljanec i Vinogradska pored postojećeg zelenog otoka 11.02./23.06./22.10. 12:45-13:45
Koprivnički Bregi Glogovac Ulica Stjepana Radića kod društvenog doma 11.02./23.06./22.10. 14:00-15:00
Koprivnički Bregi Jeduševac Ulica Jeduševac kod društvenog doma 18.02./16.06./15.10. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec Ulica braće Radić 03.03./16.07./03.11. 07:30-08:30
Koprivnički Ivanec Goričko kod dječjeg igrališta 03.03./16.07./03.11. 08:45-09:45
Koprivnički Ivanec Kunovec parkiralište kod NK Bratstvo 03.03./16.07./03.11. 10:00-11:00
Koprivnički Ivanec Pustakovec ispred Vatrogasnog doma 03.03./16.07./03.11. 11:15-12:15
Koprivnički Ivanec Botinovec dječje igralište kod društvenog doma 03.03./16.07./03.11. 12:30-13:30
Legrad Zablatje kod nogometnog igrališta 04.02./09.06./29.10. 07:30-08:30
Legrad Kutnjak iza vatrogasnog doma 04.02./09.06./29.10. 08:45-09:45
Legrad Mali Otok iza vatrogasnog doma 04.02./09.06./29.10. 10:00-11:00
Legrad Selnica Podravska iza vatrogasnog doma 04.02./09.06./29.10. 11:15-12:15
Legrad Veliki Otok iza vatrogasnog doma 04.02./09.06./29.10. 12:30-13:30
Legrad Legrad iza veterinarske stanice 04.02./09.06./29.10. 13:45-14:45
Molve Molve u dvorištu iza kino sale u centru 18.02./16.06./15.10. 09:00-10:00
Molve Repaš kod vage kod društvenog doma 18.02./16.06./15.10. 10:15-11:15
Molve Molve Grede kod društvenog doma 18.02./16.06./15.10. 11:30-12:30
Sokolovac Lepavina kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 07:30-08:30
Sokolovac Veliki Botinovac kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 08:45-09:45
Sokolovac Sokolovac kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 10:00-11:00
Sokolovac Srijem kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 11:15-12:15
Sokolovac Trnovac Sokolovački kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 12:30-13:30
Sokolovac Hudovljani kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 13:45-14:45
Sokolovac Velika Mučna kod društvenog doma 07.01./05.05./01.09. 15:00-16:00
Novigrad Podravski Delovi pored vatrogasnog doma Delovi 10.03./02.07./10.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Novigrad Podravski Ulica Virovska nasuprot Doma kulture 10.03./02.07./10.11. 08:45-09:45
Novigrad Podravski Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 10.03./02.07./10.11. 10:00-11:00
Novigrad Podravski Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 10.03./02.07./10.11. 11:15-12:15
Novigrad Podravski Plavšinac pored kućice za sakupljanje mlijeka 10.03./02.07./10.11. 12:45-13:45
Novigrad Podravski Vlaislav pored društvenog doma Vlaislav 10.03./02.07./10.11. 14:00-15:00
Novigrad Podravski Borovljani pored društvenog doma Borovljani 03.03./09.07./17.11. 14:00-15:00
U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i
akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.