Izjava o pristupačnosti

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Koprivnica (u daljnjem tekstu: GKP Komunalac) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice GKP Komunalac, na adresi komunalac-kc.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice GKP Komunalac (komunalac-kc.hr) djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti (nepristupačnog sadržaja) navedenog u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • dio objavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
  • dijelovi internetske stranice nemaju zadovoljavajuću razinu kontrasta
  • slider s fotografijama i ilustracijama ometa čitač ekrana jer svakom promjenom slidea čitač ponovno čita naziv videozapisa
  • opcija “Preskoči na sadržaj” pomiče prikaz, ali ne i pokazivač (kursor)
  • većini slika nedostaju tekstualni opisi (alt atributi)
  • neke slikovne poveznice nemaju odgovarajuće tekstualne (strojno čitljive) nazive

GKP Komunalac radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave

Ova je Izjava sastavljena 23.03.2024. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene GKP Komunalac Koprivnica.
Izjava je zadnji put preispitana 01.06.2024. godine, a GKP Komunalac će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih internetskih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, obavijeste GKP Komunalac Koprivnica.
Sve upite vezane uz pristupačnost internetskih stranica GKP Komunalac korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@komunalac-kc.hr.

Skip to content