Projektiranje i nadzor

KONTROLA - PROJEKTIRANJE -

Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanja rasvjete zadužen je za:

Tehničke uvjete, kontrolu i priključenja
Projektiranje, investicije i geodetske poslove
Održavanje javne rasvjete