KORISNIČKI KUTAK

USLUGE CENTRA ZA KORISNIKE

• Informacije iz djelatnosti Komunalca d.o.o.
• plaćanje računa bez naknade
• zaprimanje zahtjeva
• zamolbi i prigovora
• uvid u stanje računa samo su neke usluge koje građanima pruža Centar za korisnike G.K.P. Komunalca d.o.o.

NA JEDNOM MJESTU MOGU SE

• platiti računi bez naknade – usluge potrošnje plina, odvoz komunalnog otpada, potrošnja vode te grobna naknada
• predati zahtjevi i reklamacije
• predati zahtjevi za izdavanje raznih potvrda

Informacije su dostupne putem elektroničke pošte info@komunalac-kc.hr

RADNO VRIJEME

• ponedjeljak – petak od 7,00 do 16,00 sati
Centar za korisnike ne radi subotom, nedjeljom i blagdanom!

Informacije o komunalnim računima i pojedinim naknadama mogu se saznati i putem KomNet usluge.