Profil tvrtke

Komunalac d.o.o. specijalizirano je društvo za pružanje komunalnih usluga održivog gospodarenja otpadom, održavanje zelenih površina, upravljanje javnom tržnicom, upravljanje grobljem, upravljanje objektima, javni parking i prijevoz, projektiranje i nadzor te marketing i oglašavanje. Od 31. prosinca 2018. godine Komunalac d.o.o. je u vlasništvu osam jedinica lokalne samouprave – grada Koprivnice i općina iz okolice Koprivnice. Osim djelatnosti koje Komunalac d.o.o. obavlja izravno putem svojih povezanih društva sudjeluje i surađuje u obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje (Koprivničke vode d.o.o.) kao i u obavljanju djelatnosti građenja, projektiranja i nadzora nad gradnjom (Koming d.o.o.).

Glavne Djelatnosti tvrtke:
• Upravljanje otpadom: sakupljanje, obrada, ukidanje statusa otpada za kompost oporabom biorazgradivog otpada
• Gospodarenje otpadom
• Održavanje čistoće
• Održavanje javnih površina
• Održavanje zelenih površina
• Upravljanje tržnicom
• Upravljanjem pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima
• Građenje, projektiranje i nadzor
• Izgradnja i održavanje javne rasvjete
• Upravljanje i održavanje sportskih građevina i javnih bazena
• Priprema i posluživanje hrane i pića

Osnovni podaci

Adresa: Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
OIB: 41412434130
Porezni broj: 3693465
IBAN: HR56 2386 00211005 08591
SWIFT: PDKCHR2X
GLN: 3857500018403