UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

PROSTOR ZA SPORTSKA, KULTURNA, ESTRADNA I OSTALA DOGAĐANJA

Komunalac d.o.o. upravlja objektima u svom vlasništvu, u vlasništvu Grada Koprivnice i privatnim objektima od lokalnog značaja, a koji se koriste za kulturnu, sportsku, estradnu, ugostiteljsku i drugu namjenu.

Objekti kojima upravljamo razvrstani su u dvije kategorije – sportski i ostali objekti. Neovisno od kategorije, svi objekti kojima upravljamo stoje na raspolaganju poslovnim subjektima, udrugama i građanima radi zakupa, najma ili privremenog korištenja.

Zainteresirani za korištenje sportskih i ostalih objekata informacije mogu dobiti:
Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, ured-skladište, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati

KONTAKT: Damir Zlojutro
e-mail: damir.zlojutro@komunalac-kc.hr
mob: +385(0)99 609 4092