Kontaktirajte nas

Komunalac d.o.o.

Mosna 15, 48000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 251 833
info@komunalac-kc.hr
Besplatni info telefon: 0800 8848
Hitne intervencije: +385 (0)48 251 833

  Prihvaćam pohranu i rukovanje unesenim podacima na ovoj web stranici.

  KOMUNALAC d.o.o.
  Mosna 15, Koprivnica
  Tel: +385 (0)48 251 833
  info@komunalac-kc.hr
  Besplatni info telefon: 0800 8848
  Hitne intervencije: +385 (0)48 251 833
  Glomazni otpad: +385 (0)48 251 844
  Nepreuzeti otpad: +385 (0)48 251 863
  odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr

  Radno vrijeme blagajne:

  Ponedjeljak: od 7:00 do 14:00 sati

  Utorak: od 7:00 do 16:00 sati
  Srijeda – petak: od 7.00 do 14.00 sati

  GRADSKA TRŽNICA
  Đure Estera 1A, Koprivnica
  +385 (0)48 621 392
  Radno vrijeme:
  Ponedjeljak – petak: od 7.00 do 14.00 sati
  Subota: od 7.00 do 13.00 sati
  Nedjeljom i blagdanom: zatvoreno

  Radno vrijeme blagajne:
  Ponedjeljak – petak: od 7.00 do 13.00 sati
  Subota: 8.00 do 12.00 sati

   

  RECIKLAŽNO DVORIŠTE HEREŠIN
  Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin
  +385 (0)48 649 348

  Ljetno radno vrijeme (travanj– listopad)
  Ponedjeljak: od 7.00 do 18.00 sati
  Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati
  Subota: 8.00 do 13.00 sati

  Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)
  Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati
  Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati
  Subota: 8.00 do 13.00 sati

  SAJMIŠTE
  Braće Radić 26, Koprivnica
  +385 (0)48 621 392
  Radno vrijeme:
  Ponedjeljak – petak: od 7.00 do 14.00 sati
  Subota: od 7.00 do 13.00 sati

  KOMPOSTANA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD
  Marovska 22, Herešin
  +385 (0)48 636 008
  Ljetno radno vrijeme (travanj – listopad)
  Ponedjeljak: od 7.00 do 18.00 sati
  Utorak – petak: od 7.00 do 15.00 sati
  Subota od 8.00 do 13.00 sati
  Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)
  Ponedjeljak: od 7.00 do 16.00 sati
  Utorak – petak: 7.00 do 15.00 sati
  Subota: 8.00 do 13.00 sati

  GRADSKO GROBLJE PRI SV. DUHU
  Ivana Česmičkog 28, Koprivnica uprava.groblja@komunalac-kc.hr

  Tel: +385 (0)48 221 772                           

  Tel: +385 (0)48 221 731
  Tel: +385 (0)48 644 262 (blagajna)
  Mob: +385 (0)99 607 46 01 DEŽURSTVO (radnim danom i vikendom od 7.00 do 22.00 sata)
  Radno vrijeme Groblja:
  Svaki dan od 7.00 do 20.00 sati
  Radno vrijeme Uprave groblja:
  Ponedjeljak – petak: od 7.00 do 15.00 sati
  Radno vrijeme blagajne:
  Ponedjeljak – petak: 7.00 – 14.00 sati