Kontaktirajte nas

Komunalac d.o.o.

Mosna 15, 48000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 251 833 | Fax +385 (0)48 251 898
info@komunalac-kc.hr
Besplatni info telefon: 0800 8848
Hitne intervencije: +385 (0)48 251 833

Prihvaćam pohranu i rukovanje unesenim podacima na ovoj web stranici.

UPRAVA GROBLJA

Ivana Česmičkog 28, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 221 772
Tel +385 (0)48 644 262  (BLAGAJNA)
Mob +385 (0)99 607 46 01 (Radnim danom 15-22h)
Fax +385 (0)48 221 731

Radno vrijeme Uprave groblja:
radni  dan  od 07.00 do 15.00 sati

Radno vrijeme gradskog groblja “Pri Sv. Duhu” u Koprivnici:
svaki dan od 7,00 do 20,00 sati

KOMPOSTIŠTE

Marovska 22 Herešin, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 636 008

Ljetno radno vrijeme (travanj – listopad)
ponedjeljkom od 7,00 – 19,00 sati
utorak – petak od 7,00 do 15,00 sati
subotom od 8,00 do 13,00 sati
Zimsko radno vrijeme (studeni – ožujak)
radnim danom od 7,00 – 15,00 sati
subotom od 8,00 do 13,00 sati

SAJMIŠTE

Braće Radić 26, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 621 392

 

BAZENI CERINE

Miroslava Krleže 81, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 240 570
Fax +385 (0)48 240 580
Radno vrijeme:
ponedjeljak – nedjelja od 08,00 – 22,00 sata

www.bazeni-koprivnica.com

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Ulica Adolfa Daničića 5, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 621 047

Ljetno radno vrijemeZimsko radno vrijeme
Ponedjeljak: od 7,00 do 19,00Ponedjeljak: od 7,00 do 15,00
Utorak-petak: od 7,00 do 15,00Utorak-petak: od 7,00 do 15,00
Subota: od 8,00 do 13,00Subota: od 8,00 do 13,00

Lokacija: Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin, Koprivnica

Kontakt: +385 (0)48 649 348

Ljetno radno vrijemeZimsko radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: od 7,00 do 18,00Ponedjeljak – petak: od 8,00 do 17,00
Subota: od 8,00 do 13,00Subota: od 8,00 do 13,00

 

OTPAD

048/251-844 – glomazni otpad
048/251-863 – nepreuzeti otpad

DOM MLADIH

Hrvatske državnosti 10, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 221 477
Fax +385 (0)48 221 483
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak od 8,00 do 22,00 sata
subota od 10,00 do 20,00 sata
nedjelja po potrebi
www.dmkc.hr

GRADSKA TRŽNICA

Đure Estera 1A, 48000 Koprivnica

Tel +385 (0)48 621 392

Radno vrijeme Uprave tržnice:

ponedjeljak -subota od 7,00 do 15,00 sati