POPIS ULICA PO RAJONIMA

ULICA / MJESTO RAJON
A. DANIČIĆA 3
A. G. MATOŠA 6
A. HEBRANGA 3
A. MIHANOVIĆA 6
A. NEIMAREVIĆA 11
A. NEMČIĆA 3
A. STARČEVIĆA – zgrade 14
A. STARČEVIĆA (ulica) 3
A. ŠENOE 6
ANTOLOVEC 19
B. BUŠIĆA 4
B. LOBOREC 11
BAJER 10
BAKOVČICE (cijele) 12
BEČ 10
BILOGORSKA 9
BJELOVARSKA (i šturcevi) 12
BOROVLJANI 15
BOTINOVEC 20
BOTOVO 17
BRAĆE MALANČEC 9
BRAĆE RADIĆA 11
BRAĆE WOLF 3
BRĐANI SOKLOVAČKI 21
CIGLANA 9
CINDERIŠĆE 9
CRNOGORSKA 8
CVJETNA 6
ČAKOVEČKA 4
ČARDA 2
ČINGI-LINGI 23
ČOMBOROV PUT 5
DALMATINSKA 6
DELOVI 15
DOMAJI 22
DOMŽALSKA 5
DONJA VELIKA 21
DONJARA 22
DONJI BANOVAC 1
DONJI MASLARAC 21
DONJI MASLARAC 21
DORE PEJAČEVIĆ 10
DR. A. HEINRICHA 10
DRAGANOVEC – DRAGANOVEC  MIRNI DOL  RUDARSKA  BUKOVAČKA  VINOGRADARSKI PUT  SV. VID (i šturcevi)  RADNIČKA CESTA 7
DRAVSKA 3
DRNJE 17
DUBOVEC 14
DUBOVEČKI BREG 5
DUBOVEČKI DOL 5
DUGA ULICA 3
Đ. BASARIČEKA 1
Đ. ESTERA 10
Đ. SUDETE 11
ĐELEKOVEC – DRAVSKA, M.P. MIŠKINE, M. VIRIUSA, PALIH BORACA, P. KVAKANA 18
ĐELEKOVEČKA CESTA 3
F. GALOVIĆA 3
F. GAŽIJA 3
F. MRAZA 11
F. PINTARIĆA 11
F. RUSANA 10
F. SUPILA 5
FLORIJANSKI TRG 3
FRANKOPANSKA 10
FRANJEVAČKA 10
G. KARLOVČANA 6
G. VRBOŠIĆA-VRBE 11
GIBANIČNA 2
GLOGOVAC (cijeli) 13
GORIČKA 10
GORIČKO 20
GORNJA ŠUMA 16
GORNJA VELIKA 21
GORNJI BANOVAC 1
GORNJI MASLARAC 21
GORNJI MASLARAC-GORNJE GORICE 21
GRDAK 22
HERCEGOVAČKA 6
HEREŠIN – D. OZMECA  HRV. DRŽAVNOSTI  KOPRIVNIČKA  MAROFSKA  M. GUPCA  ŠKOLSKA  ZAGORSKA 2
HEREŠINSKA ULICA 2
HRASTOVA ULICA 8
HRV. DRŽAVNOSTI 1
HRVATSKIH BRANITELJA 6
HUDOVLJANI 21
HUDOVLJANI-BREZINE VINOGRADI 21
I VINIČKI ODVOJAK 5
I VINODOLSKI ODVOJAK 6
I. ČESMIČKOG 3
I. ĐURKANA 3
I. G. KOVAČIĆA 9
I. GENERALIĆA 1
I. GUNDULIĆA (ZGRADA) 14
I. HIRŠLA 9
I. MAŽURANIĆA 10
I. MEŠTROVIĆA – zgrade 14
I. MEŠTROVIĆA (od semafora prema željezničkom kolodvoru) 6
I. PEVALEKA 12
I. SABOLIĆA 11
I. TRNSKOG 12
I. TRUBELJE 5
II VINIČKI ODVOJAK 5
II VINODOLSKI ODVOJAK 6
IMBRIOVEC 18
ISTARSKA 6
IVANJSKA CESTA 3
IVANJSKA ULICA 3
J. BEDENIKA 4
J. BUKOVČANA 3
J. J. STROSSMAYERA – ŠTURC 14
J. J. STROSSMAYERA – zgrade 14
J. KOZARCA 6
J. REŠA 1
J. SIRUTKE 5
J. VARGOVIĆA 1
JAGNJEDOVEC 9
JAVOROVAC 15
JEDUŠEVAC 13
K. BRANIMIRA 5
K. DOMAGOJA 1
K. HEGEDUŠIĆA 1
KALNIČKA 5
KAMENICA 21
KATARINE ZRINSKI 10
KIŠEVE GRABE 16
KOLODVORSKA – zgrade 14
KOLODVORSKA (ulica) 6
KOPRIVNIČKI BREGI –   V. NAZORA  M. GUPCA  M. P. MIŠKINE  LJ. GAJA  B. RADIĆA 13
KOPRIVNIČKI BREGI – A. ŠENOE  VINOGRADSKA  KOLODVORSKA  POLJANEC  NARODNE OMLADINE  KRALJA TOMISLAVA  TRG SV. ROKA 13
KOPRIVNIČKI IVANEC – KOPRIVNIČKA, B. RADIĆ, M. GUPCA, VINOGRADSKA 20
KOZARNJAK (od K. Branimira i lijevi i desni dio) 5
KOZARNJAK (od T. Ujevića) 3
KRALJICE JELENE 10
KRČI 12
KRIŽEVAČKA CESTA 8
KRIŽEVAČKA ULICA 9
KUNOVEC – JELAČIĆEVA ULICA, B. RADIĆ, M. GUPCA, SELJAČKE BUNE, K. TOMISLAVA 20
KUNOVEC BREG – VINOGRADSKA  LEPTAN  DOLANEC  GORIČKA  KOPRIVNIČKA  POTOČNA  JUGOV JAREK  BOTINOVEČKI JAREK  MAKLAC  DOL 4
KUTNJAK 19
LADISLAV -SOKOLOVAČKI 21
LEDINSKA 2
LEGRAD –  P. ZRINSKOG, B. J. JELAČIĆA, TRG SV. TROJSTVA, P. ŠANDORA, K. TOMISLAVA 19
LEPAVINA 22
LUDBREŠKA 3
LUDBREŠKI ODVOJAK 3
LJ. GAJA 6
LJ. POSAVSKOG 14
M. GRAFA 11
M. KRLEŽE 11
M. KRMPOTIĆA 6
M. P. MIŠKINE 2
M. ŠIMEKA 11
MAGDALENSKA 10
MALA BRANJSKA 21
MALA MUČNA 21
MALI BOTINOVEC 22
MALI GRABIČANI 22
MALI OTOK 19
MALI POGANEC 22
MARIJANSKA 4
MARIŠKINA 9
MAROFSKA 1
MATIJE GUPCA 10
MIKLINOVEC 12
MILIČANI 21
MILIČANI-KAMENIK 21
MIRKA VIRIUSA 1
MOČILE 4
MOČILSKI ODVOJAK 1 4
MOČILSKI ODVOJAK 2 4
MOLVE (cijele) 16
MOLVE GREDE 16
MOLVE LEDINE 16
MOSNA 10
N. SELAKA 11
N. SERTIĆA 4
N. TESLE 6
NOVI BREŽANEC 10
NOVIGRAD PODRAVSKI 15
OBRTNIČKA 3
OMLADINSKA 10
OPATIČKA 1
ORUŽANSKA 10
P. VUK PAVLOVIĆA 1
PAUNOVAC 21
PAUNOVAC-PANOVLJANI 21
PAVELINSKA 3
PEŠČENIK 21
PETERANSKA CESTA 2
PETRA SVAČIĆA 10
PLANINARSKA 8
PLAVŠINEC 15
PODOLICE 8
PODRAVSKA 6
POTOČNA 11
PRAVEDNIKA MEĐU NARODIMA 3
PRELOŽNA 1
PRNJAVOR LEPAVINSKI 22
PROLJETNA 10
PUSTAKOVEC 20
R. HORVATA 6
RADNIČKA 12
REBERINSKA 10
REČKO POLJE 8
REKA – TRG K. ZVONIMIRA  MAŽURANIĆEV TRG  LJUDEVITA GAJA  KOLODVORSKA  STAROGRADSKA  ŽLEBICE  S. RADIĆA  F. GALOVIĆA  PRVOG MAJA  LOGORIŠTE 8
REPAŠ (cijeli) 16
RIJEKA KOPRIVNIČKA 22
ROVIŠTANCI 21
RUDEŠINKIN BREG 8
S. KUKECA 1
S. LOWYA 1
S. MIKLAUŽIĆA 9
SAJMIŠNA 11
SEKULINE 16
SELNICA PODRAVSKA 19
SEVEROVEC 3
SOKOLOVAC – BILOGORSKA ULICA, DABRAVA, KALNIČKA ULICA, KOPRIVNIČKA, KRIŽEVAČKA ULICA, LJEŠTAK, TRG DR. T. BARDEKA 22
SOKOLSKA 10
SRDINAC 15
SRIJEM 21
STANKA SULIMANOVIĆA 9
STARI BREŽANEC 10
STARIGRAD – SV. TRI KRALJA  RATARSKA  MLINARSKA  PRVOMAJSKA  NEMČIĆEV DOL  KAMENGRADSKA  KREŠIMIROVA  T. HANA  LIPANJSKA  ŠIROVICE  KOPRIVNIČKA  POD LIPAMA  MIRE BANO  GALOVIĆEV BREG (gornji i donji dio)  PIONIRSKA  KANALSKA 7
STAROGRADSKA (CIJELA – KOPRIVNICA I STARIGRAD) 9
STAROGRADSKA ODVOJAK ROCK 10
SVILARSKA 1
ŠIROKO SELO 21
ŠKOLSKA 10
ŠODERICA 23
ŠPOLJARSKA 9
ŠTAGLINEC 12
T. BLAŽEKA 1
T. ČIKOVIĆA 11
T. PROSENJAKA 5
T. ŠESTAKA 1
TARAŠČICE 1
TINA UJEVIĆA 3
TORČEC 17
TRAKOŠĆANSKA 8
TRG B. J. JELAČIĆA 1
TRG DR. BARDEKA 11
TRG E. KUMIČIĆA (cijeli) 11
TRG I. PAVLA II 11
TRG K. KREŠIMIRA 14
TRG K. TOMISLAVA 14
TRG K. ZVONIMIRA 14
TRG MLADOSTI 9
TRG PODR. HEROJA 14
TRG SLOBODE 14
TRG Z. BARTL 11
TRNOVAC SOKOLOVAČKI 21
V. NAZORA 1
V. VOŠICKOG 11
VARAŽDINSKA DO TINA UJEVIĆA 3
VARAŽDINSKA OD TINA UJEVIĆA 4
VELIKA BRANJSKA 21
VELIKA MUČNA 22
VELIKI BOTINOVEC 22
VELIKI OTOK 19
VIJEĆNIČKA 10
VINICA (i šturcevi) 5
VINIČKA ULICA 6
VINIČKI DOL 5
VINIČKI PUT 5
VINKA ČESIJA 10
VINODOLSKA 6
VINOGRADSKA (do streljane+šturcevi) 5
VINOGRADSKI ODVOJAK I 5
VINOGRADSKI ODVOJAK II 5
VINOGRADSKI ODVOJAK III 5
VINOGRADSKI ODVOJAK IV 5
VINOGRADSKI ODVOJAK V 5
VLAISLAV 15
VOĆARSKI PUT 4
VRBICA 5
VRHOVAC SOKOLOVAČKI 22
Z. GOLOBA 11
ZABLATJE 19
ZAGORSKA 8
ZAGREBAČKA CESTA 5
ZRINSKI TRG 1
ZVIRIŠĆE (i šturcevi) 4
Ž. SELINGERA 11