Projektiranje i investicije

Poslovi pripreme investicija kroz ishođenje svih potrebnih dozvola i troškovnika za nabavu radova, izrade projektne dokumentacije, stručnog nadzora nad izvođenjem radova i vođenja investicija.

 

Usluge:

• izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole i uvjeta građenja
• izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole
• izrada izvedbenih projekata svih grupa radova
• izrada snimaka postojećih stanja
• stručni nadzor tijekom izvođenja radova