Projektiranje, investicije i geodetski poslovi

Poslovi pripreme investicija kroz ishođenje svih potrebnih dozvola i troškovnika za nabavu radova, izrade projektne dokumentacije, stručnog nadzora nad izvođenjem radova, vođenja investicija, vođenja katastra vodova kroz GIS rješenje i geodetskih snimanja.

 

Usluge:

• izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole i uvjeta građenja
• izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole
• izrada izvedbenih projekata svih grupa radova
• Geodetsko snimanje trasa infrastrukturnih instalacija (plin,voda,kanalizacija javna rasvjeta( i unošenje u unošenja u bazu podataka GIS)
• izrada snimaka postojećih stanja
• stručni nadzor tijekom izvođenja radova