RASPORED KOŠNJE TRAVE OD 27. LIPNJ DO 1. SRPNJA 2022.

1.Ulica hrvatske hržavnosti
2.Prostor oko Doma mladih
3.Taraščice – ulica i park
4.Basaričekova ulica
5.Ulica Krste Hegedušića
6.Ulica Vladimira Nazora
7.Istarska ulica
8.Dalmatinska ulica
9.Hercegovačka ulica
10.Ulica Josipa Kozarca
11.Ulica Augusta Šenoe
12.Ulica Nikole Tesle
13.Trg kralja Krešimira
14.Podravska ulica
15.Špoljarska ulica
16.Ulica Grgura Karlovčana s parkom
17. Ulica Ante Starčevića
18.Trg slobode
19.Trg podravskih heroja
20.Ulica hrvatskih branitelja
21.Trg kralja Tomislava
22.Trg J. J. Strossmayera
23.Ulica Antuna Mihanovića
24.Cvjetna ulica
25.Ulica Dubovec
26.Ulica Rudolfa Horvata
27.Ulica Ivana Gorana Kovača
28.Ulica Antuna Gustava Matoša
29.Ulica Ljudevita Posavskog
30.Varaždinska cesta – dio
31.Jurja Bedenika – igralište
32.Podolice – dječje igralište
33.Močile – park
  
*Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
 Frankopanska ulica
 Florijanski trg – drvored javora
 Park na Florijanskom trgu + valovi
 Sokolska ulica
 Kružni tok Trg dr. Bardeka i Braće Radić
 Kružni tok Križevačka  
 Antuna Nemčića od banke do Trga mladosti
 Zrinski trg
 Fontana na Zrinskom trgu
 Kružni tok Potočna – Mosna
 Kružni tok Basaričekova
 Raskrižje Varaždinske i Ulice Ivana Česmičkog
 Park na Trgu Eugena Kumičića 
 Rotor Bjelovarska ulican- Radnička cesta
 Trg bana Josipa Jelačića
 Zeleni prostor kod Hotela “Podravina”
 Opatička ulica  
 Park kod Umjetničke škole
 Okoliš Franjevačkog samostana
 Kružni tok Željka Selingera
 Kružni tok Miklinovec
 Kružni tok Gorička