RASPORED KOŠNJE TRAVE - od 2. do 6. listopada 2023. godine

1.Vinička ulica
2.Kolodvorska ulica
3.Ulica braće Radić
4.Bjelovarska ulica 
5.Ulica Ivana Sabolića
6.Ulica Fortunata Pintarića
7.Ulica Nikole Selaka
8.Ulica Đure Sudete
9.Ulica Milana Grafa
10.Skate park
11.Starogradska ulica
12.Ulica Ivana Mažuranića
13.Potočna ulica
14.Sajmišna ulica
  
*Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
 Frankopanska ulica
 Florijanski trg – drvored javora
 Park na Florijanskom trgu + valovi
 Sokolska ulica
 Kružni tok Dr. Bardeka i Braće Radić
 Kružni tok Križevačka  
 Antuna Nemčića od banke do Trga mladosti
 Kružni tok Potočna – Mosna
 Kružni tok Basaričekova
 Raskrižje Varaždinske i Ulice Ivana Česmičkog
 Park na Trgu Eugena Kumičića 
 Rotor Bjelovarska ulica – Radnička cesta
 Trg bana Josipa Jelačića
 Zeleni prostor kod Hotela “Podravina”
 Opatička ulica  
 Park kod Umjetničke škole
 Okoliš Franjevačkog samostana
 Kružni tok Željka Selingera
 Kružni tok Miklinovec
 Kružni tok Gorička