RASPORED KOŠNJE TRAVE za tjedan 18. - 22. listopada

1.Park na autobusnom kolodvoru
2.Ulica Nikole Tesle
3.Ulica Augusta Šenoe
4.Trg kralja Krešimira
5.Istarska ulica
6.Dalmatinska ulica 
7.Ulica Ljudevita Gaja
8.Ulica Josipa Kozarca
9.Hercegovačka ulica
10.Ulica hrvatskih branitelja
11.Podravska ulica
12.Ulica Ivana Meštrovića
13.Ulica Miroslava Krleže
14.Herešinska ulica
15.Ulica Stjepana Kukeca
16.Gibanična ulica
17.Ledinska ulica
18.Preložna ulica
19.Ulica Tome Blažeka
20.Ulica Tome Šestaka
21.Ulica Josipa Reša
22.Ulica Vinka Vošickog s parkovima
23.Ulica Tome Čikovića
24.Ulica Ante Neimarovića
25.Trg Eugena Kumičića
26.Ulica Željka Selingera i prostor kod Šparnih hiža
27.Trg slobode
28.Trg podravskih heroja 
29.Ulica Hrv.branitelja
30.Varaždinska ulica – dio
31.Dječje igralište Jurja Beredenika