RASPORED ODVOZA GRANJA

NAPUTAK: Granje je  potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu. Granje odložiti prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (po zaostali otpad nećemo se vraćati). Molimo građane granje vežu u snopove za ručni utovar.