Raspored ukopa

Datum Ime Prezime Godina rođenja Mjesto pogreba Vrijeme
29.05.2023. ANICA POTROŠKO 1937 Groblje “Koprivnički Ivanec” 12:30
29.05.2023. FRANCISKA JALŠIĆ 1932 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 13:30
29.05.2023. ĐURĐICA ŠKRIPAČ 1942 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00
29.05.2023. MIROSLAV VANĐIJA 1960 Groblje “Glogovac” 15:00
31.05.2023. DRAGUTIN FODOR 1945 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 13:00
31.05.2023. VLADO SIROČIĆ 1956 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 13:30
31.05.2023. MARIJA TKALČIĆ 1942 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00