Raspored ukopa

Datum Ime Prezime Godina rođenja Mjesto pogreba Vrijeme
28.09.2022. ZLATKO FIJAČKO 1962 Groblje “Reka” 13:00
29.09.2022. ĐURĐICA TABAIN 1945 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 13:30
29.09.2022. DANICA MANJIĆ 1947 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00