Raspored ukopa

Datum Ime Prezime Godina rođenja Mjesto pogreba Vrijeme
19.10.2021. STJEPAN CEROVEC 1957 Groblje “Reka” 13:00
19.10.2021. BRANKO ŠKUDAR 1958 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00
20.10.2021. DAMIR BOLFEK 1959 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00