Raspored ukopa

Datum Ime Prezime Godina rođenja Mjesto pogreba Vrijeme
02.02.2023. ZRINKA MIOČ 1973 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 12:00
02.02.2023. IVAN HABUZIN 1939 Groblje “Koprivnički Bregi” 14:00
03.02.2023. STJEPAN PURIĆ 1957 Groblje “Koprivnički Bregi” 13:00
03.02.2023. MITRA KATINČIĆ - VAJDIĆ 1939 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00
04.02.2023. SMILJAN MOSTARČIĆ 1943 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 13:00