Raspored ukopa

RASPORED UKOPA

Datum Ime Prezime Godina rođenja Mjesto pogreba Vrijeme
13.07.2020. MARIJA-ANA RAJKOVIĆ 1944 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 14:00