Raspored ukopa

Datum Ime Prezime Godina rođenja Mjesto pogreba Vrijeme
26.01.2022. VERICA GREGUREK 1953 Groblje “Reka” 13:00
26.01.2022. MARIJA MEDEN 1966 Groblje “Glogovac” 14:00
27.01.2022. ANA TELEBAR 1937 Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” 12:00