Obavijest – početak radova na raskrižju Ivanjske i Duge ulice

Obavijest o početku radova na zamjeni upravljačkog uređaja i modernizaciji semaforiziranog raskrižja Ivanjske Ulice i Duge ulice u Koprivnici:

radovi na zamjeni upravljačkog uređaja i modernizaciji raskrižja Ivanjske ulice i Duge ulice u Koprivnici započet će 26. kolovoza (srijeda) uz predviđeno trajanje radova od dva radna dana. Ovisno o vremenskim uvjetima, odnosno mogućnosti kiše, radovi mogu biti pomaknuti na prvi sljedeći dan bez padalina.

Zamjena postojećih semaforskih lanterni (rasvjetnih tijela), nije predviđena ovim zahvatom. Provedbu zamjene upravljačkog uređaja i rješavanje sve problematike vezane uz modernizaciju raskrižja nadzire i vodi GKP Komunalac d.o.o.

Radovi će biti izvođeni na način da će se razdoblje bez svjetlosnog upravljanja prometom svesti na minimum, kako bi promet kroz isto raskrižje mogao funkcionirati na normalan način.

Uz suradnju sa Postajom prometne policije Koprivnica, po potrebi će se vršiti regulacija prometa od strane djelatnika MUP-a. Izvođač radova te ujedno i dobavljač novih uređaja je „Selekta-prima“ d.o.o. Zagreb. Sveukupna vrijednost novih uređaja i radova iznosi 77.000,00 kn sa PDV-om.

Skip to content