Javni natječaj za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora drvenih štandova zatvorenog tipa

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o tržnom redu ( Glasnik Grada Koprivnice broj: 5/04, 3/08, 1/09, 3/09 i 2/12) Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica raspisuje javni natječaj za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora drvenih štandova zatvorenog tipa:

Javni-natječaj-štandovi-zatvorenog-tipa