Obavijest – Uputa za odvajanje plastike putem žutih vreća

Prilikom razvrstavanja otpadne plastike iz žutih vreća uočen je otpad kojega je zabranjeno odlagati u žute vreće ili za kojeg trenutno nije moguća reciklaža.
Obavještavamo korisnike da je u žute vreće zabranjeno odlaganje medicinskih (inzulinskih) šprica, igla za mjerenje šećera, pelena, tetrapaka, komunalnog otpada i otpada životinjskog porijekla (kosti i sl.).
Molimo korisnike da do daljnjega u žute vreće ne odlažu folije od grickalica (čips, smoki, štapići i slično) i celofane. O ponovnom prikupljanju ovih vrsta plastičnih materijala korisnici će biti naknadno obaviješteni.
U žute vreće za odlaganje plastike odlaže se plastična ambalaža koja nije obuhvaćena sustavom povratnih naknada koja je označena brojevima: 01 (PET), 02 (PE-HD), 03 (PVC), 04 (PE-LD), 05 (PP – osim folija) i 06 (PS) i to:
• polietilenske vrećice, folije, mjehurasta (blister) ambalaža koja može na sebi imati i oznake: PE-HD, PE-LD i sl.
• boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje,kozmetike, lijekova (osim citostatika, prehrambenih proizvoda i sl.), a koje mogu na sebi imati i oznake: PS, PP,
• čaše i posude od jogurta, sira i sl., koje mogu na sebi imati i oznake: PS, PP,
• ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., a na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.
Prije samog odlaganja plastičnu ambalažu potrebno je isprati i očistiti od sadržaja.
U žute vreće za odlaganje plastike zabranjeno je odlagati i plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (od motornih ulja, antifriza, herbicida, pesticida, derivata nafte, različitih kiselina i lužina, boja i lakova) i plastične igračke s pogonom na struju i baterije. Ove vrste otpada građani mogu besplatno zbrinuti na Reciklažnom dvorištu u Koprivnici, A. Daničića 5 (tel. 621-047).

Uputu možete skinuti i u pdf-u klikom na ovaj link ( dokument je na dnu stranice)

Skip to content