Edukacija osnovnoškolaca na Reciklažnom dvorištu i Kompostištu

U srijedu, 23. studenog, GKP Komunalac posjetila je O.Š. ” Prof. Blaž Mađer “, Novigrad Podravski, učenici od 1. do 4. razreda. Uz pratnju Voditelja čistoće i gospodarenja otpadom, Sašom Grubačevićem objašnjen im je i prikazan cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada na Reciklažnom dvorištu.

Posjetpodravsko sunce-predavanje studeni 2016_009podravsko sunce-predavanje studeni 2016_016 podravsko sunce-predavanje studeni 2016_026 podravsko sunce-predavanje studeni 2016_034podravsko sunce-predavanje studeni 2016_039

Naši posjetitelji su na licu mjesta mogli vidjeti kako se odvaja otpad, uvjeriti se kako je zaista potrebno odvajati otpad u vlastitoj kući jer sav otpad nije smeće i može biti itekako koristan.
Objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike na Zelenim otocima u našem gradu i okolici.

Nakon reciklažnog dvorišta, učenici su posjetili i Kompostište u Herešinu uz pratnju tehnologa za kompostište Mirice Hlevnjak te im je objašnjen postupak proizvodnje komposta i gradnja kompostne hrpe. Učenicima je objašnjen proces kako se od bio-razgradivog otpada dobiva višestruko koristan kompost u vidu prirodnog gnojiva za biljke iskoristiv u povrtlarstvu, voćarstvu i proizvodnji cvijeća. Posjetiteljima su pokazani i strojevi koji olakšavaju sam proces proizvodnje komposta, riječ je o stroju za okretanje i prosijavanje komposta i velikom situ za kompost. Ukazano je na važnost komposta kao zamjene za umjetna gnojiva, čija dugoročna upotreba onečišćuje i osiromašuje tlo.
Ovaj posjet nije ništa neuobičajeno jer u Komunalcu kontinuirano provodimo educiranje građanstva, bez obzira na dob, u svrhu podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu.