Najčešća pitanja i odgovori o novom sustavu gospodarenja otpadom

Obveze u gospodarenju otpadom koje se primjenjuju od 1. studenog 2018. godine odnose se na davatelje javne usluge, jedinice lokalne samouprave i sve korisnike te sa sobom donose i određene promjene. Promjene su vezane uz način obračuna usluge koji će se vršiti prema volumenu predanog spremnika. Dolazi i do promjene u načinu prikupljanja otpada. Donosimo vam vodič kojim smo pokušali razjasniti nejasnoće te odgovoriti na najčešće postavljena pitanja.

Sve odgovore vezano za odvajanje otpada korisnici mogu dobiti putem maila info@komunalac-kc.hr te putem besplatnog info telefona 0800 8848  ili u Upravnoj zgradi Komunalca d.o.o. na adresi Mosna ulica 15.

 

 

 

 

 

 

  • Gdje odložiti pelene za odrasle i za djecu?

U miješani komunalni otpad.

Korisnici imaju mogućnost da kupe dodatne vreće za miješani komunalni otpad (na šalterima Komunalca u Upravnoj zgradi, Mosna 15, Koprivnica) i u njih odlažu pelene. Vreće na sebi imaju logo Komunalca d.o.o. i djelatnici Komunalca također će ih sakupljati zajedno po rasporedu sakupljanja miješanog komunalnog otpada. Potrebno je naglasiti kako će djelatnici sakupljati samo dodatne vreće koje na sebi sadrže logo Komunalca d.o.o., odnosno od pružatelja usluga.

Trenutačno je jedini održiv način njihovog zbrinjavanja odlaganje na odlagalište otpada ili termička obrada s ostalim neiskoristivim miješanim komunalnim otpadom. Tad je moguće iskoristiti barem dio topline nastale izgaranjem otpada za proizvodnju električne i/ili toplinske energije.

 

  • Gdje odložiti ambalažu od tetrapaka?

Tetrapak odložite u spremnik za plastiku.

Za ovu vrstu višeslojne ambalaže pronašli smo način zbrinjavanja i od početka 2019. godine se prikuplja zajedno s otpadom plastikom.  Iako se radi o ambalaži s pretežito otpadnim papirom/kartonom ne prikuplja se s otpadnim papirom kako bi se spriječilo onečišćenje (zamašćenje) otpadnog papira i time smanjilo kvalitetu sirovine.

Prema RIC brojevnim oznakama u ovaj slučaj ulaze RIC 84

 

  • Gdje odložiti ambalažu od grickalica (čips, štapići…)?

U miješani komunalni otpad.

U Hrvatskoj ne postoji ovlašteni oporabitelj koji bi preuzeo PP folije (ambalažu od grickalica) te je iz tog razloga navedeno da se ta vrsta otpada ne prikuplja zajedno s ostalom otpadnom plastikom. Postoje i određene vrste plastičnih folija s udjelom metala (metalizirane folije, npr. 90, 91 i 92) za koje isto tako ne postoji potražnja na tržištu sekundarnih sirovina.

Za razliku od PP folije, tvrdu PP plastiku moguće je reciklirati (ambalaža od napitaka, šampona i slično) te se ona prikuplja kroz otpadnu plastiku.

 

  • Gdje i kamo odložiti kosti?

U miješani komunalni otpad,  a ne u biorazgradivi.

 

  • Ako je korisnik zadužen za kantu manjeg ili većeg volumena nego što je njemu potrebno, da li će Komunalac raditi zamjenu istih kanti na manje/veće?

U skladu s cjenovnim tarifama čipiranje posude od 80 ili 120 litara predviđeno je za korisnike u kućanstvima do 2 člana, posude od 120 ili 240 litara za kućanstva s 3 do 5 članova, a posuda od 240 litara za kućanstva s 6 i više članova.

Nakon prelaska na novi odvoz miješani komunalni otad (odvoz svakih 14 dana) te podjele i/ili čipiranja  posuda svaki korisnik moći će realnije utvrditi optimalnu veličinu posude za miješani komunalni otpad.

Ukoliko se nakon toga utvrdi da osnovno zadužena posuda za miješani komunalni otpad nije optimalna, korisnicima će se omogućiti besplatna zamjena posude za manju ili veću zapreminu, uz prethodnu izmjenu postojećih cjenovnih tarifa.

 

  • Kada se očekuje da će svi korisnici dobiti nove kante za miješani komunalni otpad ili da se završi čipiranje postojećih?

 

Plan za podjelu i čipiranje posuda je 01.03.2019. Naravno, ovdje postoje ograničenja oko postupka javne nabave na koju Komunalac ne može utjecati jer do povratka izjava nije moguće precizno utvrditi potrebni broj posuda.

Nakon toga slijedi period testiranja sustava u realnom okruženju.

Smatramo da bi puna implementacija sustava trebala biti dovršena do polovice godine.

Grad Koprivnica i ostale općine prijavile su potrebu za nabavom novih posuda za odvojeno prikupljeni otpad za koje će se objedinjena javna nabava obaviti na razini cijele Hrvatske te se očekuje da bi iste mogle biti isporučene sredinom godine.

 

  •  Gdje se mogu zatražiti žute vreće za plastiku i kada će korisnici dobiti odgovarajuće kante za plastiku koje su najavljene?

Žute vreće za plastični ambalažni otpad mogu se preuzeti radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Upravnoj zgradi Komunalca,  Mosna ulica 15, Koprivnica. Žute vreće su uključene u cijenu javne usluge. Svaki korisnik im pravo na jednu besplatnu žutu vreću po odvozu za prvo polugodište ove godine.

Isto tako u okolnim općinama, korisnici imaju pravo na 6 besplatnih žutih vreća za otpadnu plastiku te 6 besplatnih plavih vreća za otpadni papir u prvom polugodištu ove godine.

Dodatne količine žutih vreća mogu se kupiti na blagajnama Komunalca po cijeni od 1,00 kn (s uključenim PDV-om). Isto tako na blagajnama se mogu kupiti i dodatne količine plavih vreća po cijeni od 2,00 kn (s uključenim PDV-om).

Gradu Koprivnici odobrena je nabava i žutih kanti za kućanstva preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u tijeku je javna nabava kanti koje provodi sam Fond. Nakon završetka javne nabave i dostave kanti u Grad, iste će biti u što moguće kraćem roku podijeljene korisnicima.

 

  • Kako će se naplaćivati odvoz otpada?

Naplaćivat će se prema količini otpada. (volumen spremnika x broj pražnjenja i udjel korisnika)

 

  • Koliko često će se odvoziti otpad?

Miješani komunalni otpad odvozit će se dva puta mjesečno. Biootpad će se odvoziti jednom tjedno (u mjesecu siječnju i veljači 3 puta mjesečno), plastika dva puta mjesečno, a papir jednom mjesečno. Glomazni otpad odvozi se prema pozivu.

 

  • Vrsta plastike i kako se reciklira?

Plastična ambalaža odvojeno se sakuplja u žutim spremnicima i zelenim otocima postavljenim na javnim površinama Grada Koprivnice te u reciklažnom dvorištu (ili mobilnom reciklažnom dvorištu).

Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada. Svaki proizvod od plastike na sebi ima ili bi trebao imati specifičnu oznaku trokuta sastavljenog od tri strelice. Strelice idu u smjeru kazaljke na satu i oblikuju trokut unutar kojeg se nalazi broj. Ispod takve oznake dolazi i skraćenica točnoga kemijskoga naziva, premda ta skraćenica često zna i izostati. Posebno je važan broj upisan unutar trokuta, jer on govori o kojoj se vrsti plastike radi.

Prema klasifikaciji koju je razvilo SPI (Udruženje za plastičnu industriju) postoji sedam vrsta plastike. Brojevi su uzeti dogovorno i ne odnose se na zdravstvenu sigurnost upotrebe određene vrste plastike (može se zaključiti da se vrste koje imaju manje brojeve češće recikliraju).

Vrste plastike i kako se reciklira

 

Skip to content