Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.

Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2019.g. Radno vrijeme/sati
Drnje Drnje kod veterinarske stanice 21.02./18.06./17.10. 07:30-08:30
Drnje Torčec iza društvenog doma 21.02./18.06./17.10. 08:45-09:45
Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 21.02./18.06./17.10. 10:30-11:30
Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 21.02./18.06./17.10. 11:45-12:45
Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 07.03./02.05./01.08./07.11. 15:00-17:00
Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 14.03./09.05./08.08./14.11. 15:00-17:00
Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 21.03./16.05./22.08./21.11 15:00-17:00
Koprivnica Reka kod društvenog doma 28.03./23.05./29.08./28.11. 15:00-17:00
Koprivnica Kunovec Breg kod društvenog doma 04.04./04.07./05.09./05.12. 15:00-17:00
Koprivnica Herešin kod društvenog doma 11.04./11.07./12.09./12.12. 15:00-17:00
Koprivnica Bakovčice kod nogometnog igrališta 18.04./18.07./19.09./19.12. 15:00-17:00
Koprivnica Štaglinec kod društvenog doma 25.04./25.07./26.09./24.12. 15:00-17:00
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju Ulica Polanec i Vinogradska pored postoječeg zelenog otoka 28.02./27.06./24.10. 11:40-12:40
Koprivnički Bregi Glogovac Ulica Stjepana Radića kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 12:50-13:50
Koprivnički Bregi Jeduševac Ulica Jeduševac kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 14:00-15:00
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec Ulica braće Radić 12.03./09.07./12.11. 10:15-11:15
Koprivnički Ivanec Goričko kod dječjeg igrališta 12.03./09.07./12.11. 11:30-12:30
Koprivnički Ivanec Kunovec parkiralište kod NK Bratstvo 12.03./09.07./12.11. 12:45-13:45
Koprivnički Ivanec Pustakovec ispred Vatrogasnog doma 14.03./11.07./14.11. 12:30-13:30
Koprivnički Ivanec Botinovec dječje igralište kod društvenog doma 14.03./11.07./14.11. 13:45-14:45
Legrad Zablatje kod nogometnog igrališta 06.06./03.10. 07:30-09:30
Legrad Kutnjak iza vatrogasnog doma 06.06./03.10. 09:45-11:45
Legrad Mali Otok iza vatrogasnog doma 06.06./03.10. 12:45-14:45
Legrad Selnica Podravska iza vatrogasnog doma 13.06./10.10. 07:30-09:30
Legrad Veliki Otok iza vatrogasnog doma 13.06./10.10. 09:45-11:45
Legrad Legrad iza veterinarske stanice 13.06./10.10. 12:45-14:45
Molve Molve u dvorištu iza kino sale u centru 28.02./27.06./24.10. 07:30-08:30
Molve Repaš kod vage kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 08:45-09:45
Molve Molve Grede kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 10:15-11:15
Novigrad Podravski Delovi pored vatrogasnog doma Delovi 05.03./02.07./05.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Novigrad Podravski Ulica Virovska nasuprot Doma kulture 05.03./02.07./05.11. 08:45-09:45
Novigrad Podravski Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 05.03./02.07./05.11. 10:00-11:00
Novigrad Podravski Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 05.03./02.07./05.11. 11:45-12:45
Novigrad Podravski Plavšinac pored kučice za sakupljanje mlijeka 05.03./02.07./05.11. 13:00-14:00
Novigrad Podravski Vlaislav pored društvenog doma Vlaislav 12.03./09.07./12.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Borovljani pored društvenog doma Delovi 12.03./09.07./12.11. 08:45-09:45