Obavijest o licitaciji za davanje u zakup stolova na Gradskoj tržnici

Obavijest o licitaciji za davanje u zakup stolova na Gradskoj tržnici

Zbog proglašene pandemije COVID-19 i donošenja Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (NN 35/20) i Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/20) od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Uprava KOMUNALCA d.o.o. je donijela Odluku Uprave od 27. ožujka 2020. godine, kojom  se odgađa do daljnjeg USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA) „ISKLIKOM“ za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na kojima se prodaje: voće, povrće, presadnice, cvijeće, rezano cvijeće, mlijeko, mliječni proizvodi, svježa jaja i med na Gradskoj tržnici.

 

Svi potencijalni ponuditelji – zakupci će biti obavješteni o novom terminu održavanja javne licitacije odmah po prestanku izvanrednog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka izvanrednog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19.

Zakupni odnosi za prodajna mjesta (stolove) koji su bili na snazi na dan donošenja Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (22.3.2020. godine), će se na odgovarajući način primjenjivati na odnose KOMUNALAC d.o.o. i zakupaca po prestanku izvanrednog stanja (rezervacija stola, cijena) do održavanja odgođenog USMENOG JAVNOG NADMETANJA (LICITACIJE) „ISKLIKOM“.