Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak dolazi u Jeduševac i općinu Molve

Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak dolazi u Jeduševac i općinu Molve

GKP Komunalac obavještava građane da u četvrtak, 15. listopada, svoj odvojeno prikupljeni otpad možete besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se od 7.30 do 8.30 sati nalaziti kod društvenog doma u Jeduševcu, naselju u općini Koprivnički Bregi.
Nakon toga, mobilno reciklažno dvorište nalazit će se u Molvama od 9.00 do 10.00 sati u dvorištu iza kino sale, u naselju Repaš do 10.15 do 11.15 sati kod vage kod društvenog doma te u naselju Molve Grede kod društvenog doma od 11.30 do 12.30 sati.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje:
• problematičnog (opasnog) otpada,
• plastike,
• limenki,
• papira,
• staklene ambalaže,
• starih lijekova,
• starih baterija,
• otpadnog motornog ulja,
• zauljenih motornih filtera,
• otpadnog jestivog ulja,
• tekstila,
• starih akumulatora,
• ambalaže od boja, lakova i otapala,
• EE otpad
• otpadne (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama

Skip to content