OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 45 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 45 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1536/21 od 27. 04. 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 45 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

 Predmet ponude je poslovni prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu zgrade kućni broj 45 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 130,00 m2

Javni natječaj poledajte OVDJE

Skip to content