Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 57 u sklopu Kompleksa Kampus u Koprivnici

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 57 u sklopu Kompleksa Kampus u Koprivnici

 

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1857/24 od 14. lipnja 2024. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Otvoreni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 57 u sklopu Kompleksa Kampus u Koprivnici.

 Predmet ponude je poslovni prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu zgrade kućni broj 57 (prostorije u tlocrtu označene brojevima 10 i 11)  u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 48,50 m2.

Dokumentaciju preuzmite OVDJE

Tlocrt poslovnog prostora preuzmite OVDJE

Skip to content