Zeleni otoci

Korisnicima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada i na zelenim otocima. Trenutno je na području grada Koprivnice i prigradskih naselja postavljeno 78 zelenih otoka s ukupno 251 spremnikom za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže, a postoje i dvije lokacije sa 2 spremnika za tekstil.

Ostale vrste otpada (ambalažni otpad, stiropor, gume, odjeća, elektronički otpad, baterije, akumulatori, ambalaža od herbicida, prozorsko staklo…) mogu se predati na reciklažnom dvorištu na adresi Herešin, Hrvatske državnosti 94.

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA NA ZELENIM OTOCIMA:

Tip otpada2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Papir(t/god)183.27124.28147.2150.51100.4857.9948.2672.9889.38953.29371.18
Staklo(t/god)63.0655.0775.7366.8873.13108.2103.63109.36112.252157.443190.544
Plastika(t/god)5.8288.8813.1918.0618.7918.6436.5434.97722.85257.16
Metal(t/god)0.662.944.041.86.0610.254.4217.1319.30425.61933.69
Tekstil(t/god)      0.556.4520.4069.17918.11
UKUPNO:252.81190.29235.85232.38197.73195.23175.5242.46276.328268.386370.684

POPIS LOKACIJA POSTAVLJENIH SPREMNIKA – ZELENI OTOCI

 MjestoMOUlicaDodatni opis lokacijePAPIRPETMETSTAKLO
1.KCBakovčice Bilogorskakod groblja1111
2.KCBanovecAnte Starčevićaparking kod osnovne i srednje škole1111
3.KCBanovecDuga ulicanasuprot Ulice Franje Gažija1111
4.KCBanovecMirka Viriusaiza Staklenjaka1111
5.KCBrežanecBjelovarska cestastari dio kod poligona autoškole111
6.KCBrežanecBjelovarska ulicakod mosta1111
7.KCBrežanecCinderišćena kraju ulice1111
8.KCBrežanecGoričkakod dječjeg igrališta1
9.KCBrežanecOmladinska ulicakrižanje s Goričkom1111
10.KCBrežanecProljetna ulicakod dječjeg igrališta1111
11.KCBrežanecStarogradskakod kioska2111
12.KCCentarIvana Mažuranićakod HAK-a1111
13.KCCentarNazorova ulicakod kbr. 261111
14.KCCentarOŠ A. N. Gostovinskiiza škole11
15.KCCentarPotočnaulaz u Komunalac111
16.KCCentarSvilarskakod trafostanice111
17.KCCentarŠkolska ulica – Đure Esterakod dvorane Branimir1111
18.KCDraganovecSvetog Vidakod drvenih skulptura111
19.KCDraganovecMirni dolkod Društvenog doma111
20.KCDubovecAntuna Mihanovićakod HEP-a111
21.KCDubovecCvjetna ulicana kraju ulice – kod pješačkog1
22.KCDubovecGrgura Karlovčanakod trafostanice1
23.KCDubovecJ. J. Strossmayera 3-41. ulaz kod kontejnera1
24.KCDubovecJ. J. Strossmayera 5kod bivšeg kioska3211
25.KCDubovecKriževačka ulicakod trafostanice1111
26.KCDubovecLjudevita Posavskogpreko puta Oaze2211
27.KCDubovecLjudevita Posavskogpreko puta Sofore 1 – –
28.KCDubovecŠpoljarskakod dječjeg igrališta111
29.KCHerešinHrvatske državnostikod dječjeg igrališta1111
30.KCJagnjedovecnaselje Jagnjedoveckod MO1111
31.KCJagnjedovecnaselje Jagnjedovecna početku s desne strane11
32.KCKunovec BregVinogradskakod limarije Matić111
33.KCKunovec Breg Koprivničkakod društvenog doma1111
34.KCLedinskaČardakod pruge1111
35.KCLedinskaStjepana Kukecakod dječjeg igrališta1111
36.KCLedinskaKneza Domagojakod Gimnazije1111
37.KCLedinskaMihovila Pavleka Miškinekod LIM-a111
38.KCLedinskaPeteranskaparking kod kampusa2111
39.KCLedinskaŽeljka Selingerakod pastoralnog centra11
40.KCLenišćeTrg Zlate Bartl kod parkirališta2111
41.KCMiklinovecMiroslava Krležekod Bazena Cerine1111
42.KCMiklinovecIvana Sabolićakod skate parka1
43.KCMiklinovecMiklinovecispred OŠ Braća Radić1111
44.KCMiklinovecMiklinoveckod kod društvenog doma1111
45.KCMiklinovecMiklinovecna kraju ulice11
46.KCMiklinovecMiklinovecodvojak kod trafostanice1
47.KCPodoliceCrnogorskana sredini ulice111
48.KCPodoliceDomžalskakod West centra1111
49.KCPodoliceKriževačka cesta 11
50.KCPodoliceTome Prosenjakana početku ulice2111
51.KCPodoliceVaraždinskaUlaz u Ulicu Nikole Sertića1111
52.KCPodoliceVaraždinskakod NK Močile1111
53.KCPodoliceVaraždinskaŽidovsko groblje1
54.KCPodoliceVinogradskakod nogometnog igrališta111
55.KCRekaStjepana Radićakod društvenog doma1111
56.KCRekaStarogradskakod vrtića11
57.KCRekaStjepana Radićakod kč.br. 10A-dvorište1
58.KCStarigradKrešimirova ulicakod društvenog doma1111
59.KCStarigradPod lipamaiza dječjeg igrališta1
60.KCStarigradStarogradskana početku ulice1
61.KCStarigradPrvomajska-Nemčićev dol 11
62.KCŠtaglinecnaselje Štaglineckod Sloga trgovine1111
63.KCŠtaglinecnaselje Štaglineckod društvenog doma111
64.KCTaraščiceHercegovačka ulicaCOOR podravsko sunce11
65.KCTaraščiceUlica I. Meštrovićana križanju s Trgom slobode1
66.KCTaraščiceTrg kralja Tomislavaiza željezničke kantine11
67.KCTaraščiceTrg kralja Tomislavauz garaže1111
68.KCTaraščiceOŠ Đure Esterapreko puta škole1
69.KCTaraščicePodravska ulicaiza autobusnog kolodvora1111
70.KCTaraščiceTrg kralja Krešimirakod dječjeg igrališta2111
71.KCTaraščiceTrg podravskih herojakod garaža iza JUG centra1111
72.KCVinicaMočilekod crkve1
73.KCVinicaVinicaUlica Tina Ujevića1111
74.KCVinicaVinicakod Društvenog doma1111
    UKUPNO:78584651

POPIS LOKACIJA – TEKSTIL

 Ulica Komada
1.Mosna ulica 15 1
2.Ulica I. Česmičkog 28 1