U Koprivničkim vodama potpisan ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Dana 16.10.2015. u prostorijama Koprivničkih voda potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Gola između Koprivničkih voda d.o.o. i zajednice ponuditelja: Astra International – Inženjering d.o.o. i HIDROINŽENIRING d.o.o.

IMG_9365 IMG_9368 IMG_9375 IMG_9379IMG_9374

Potpisivanju Ugovora uz domaćine, Upravu Komunalca i zamjenika gradonačelnice, Mišela Jakšića prisustvovali su generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić sa suradnicima, direktor Vodnogospodarskog odjela Varaždin, Leonard Sekovanić  te predstavnik zajednice ponuditelja direktor Astra International – Inženjering d.o.o., Hrvoje Rajković.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predstavlja jedan od infrastrukturnih temelja suvremenog života te će doprinijeti poboljšanju općih životnih uvjeta i očuvanju prirode ovog dijela Prekodravlja čime se stječu osnovni preduvjeti za razvoj poljoprivrede i drugih gospodarskih grana na ovom području.
Nakon izgradnje UPOV-a u Herešinu ovo je prvi uređaj koji se gradi na uslužnom području Koprivničkih voda, a sa pripadnim cjevovodom sustava odvodnje činit će zasebni funkcionalni sustav i time predstavljati zasebno aglomeracijsko područje.