Putem aplikacije ‘zakrpaj.to’ prijavite komunalne probleme

GKP Komunalac je uspostavio novi internetski servis za građane – zakrpaj.to. Riječ je o sustavu koji omogućava prijavu komunalnih problema putem mobilnih uređaja.

Na taj se način građanima omogućava da na moderan i učinkovit način prijave, primjerice, razbacani otpad, rupe na cesti, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafite, razbijene klupe u parku, slomljene grane, razbacane kontejnere i slično. Kako bi prijavili problem, potrebno je instalirati mobilnu aplikaciju zakrpaj.to na pametni telefon, fotografirati i opisati problem, upisati ime i ostaviti adresu elektroničke pošte na koju želite da vas se obavijesti o rješavanju problema.
Servisu se može pristupiti i putem internetske stranice www.zakrpaj.to . Problem na taj način može prijaviti tako da se odabere Koprivnica, pritisne na kartu, odabere lokacija i klikne na nju te se prijavi problem s opisom.
GKP Komunalac i gradske službe na taj će način zaprimiti prijavu, preuzeti problem i pobrinuti se za njegovo rješavanje. Mjerodavne službe tako imaju bolju evidenciju svih prijava, a građani uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava. Sve komunalne prijave nalaze se na jednom mjestu, a na ovaj će se jednostavan i učinkovit način ubrzati otklanjanje prijavljenih komunalnih problema te obavijestiti građane u trenutku njihova rješavanja. Na internetskoj stranici bit će prikazani svi prijavljeni problemi te će se u svakom trenutku moći vidjeti je li određeni problem koji je prijavljen u postupku rješavanja ili je riješen.
Uz novu mogućnost komunikacije, građani kao i dosad probleme mogu prijavljivati izravnim kontaktom s Komunalcem, Gradskom upravom i njihovim službama.