Komunalac ima prve pogrebnike

Novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 2015. godine donio je niz promjena u obavljanju ove djelatnosti na način da je izdvojena iz Zakona o komunalnom gospodarstvu i postavljena na tržišnim principima.

Gradsko groblje

Zakonom je propisana obveza imenovanja pogrebnika te uvjeti i stručna osposobljenost koju mora zadovoljiti pogrebnik za obavljanje pogrebničkih djelatnosti.
Hrvatska obrtnička komora je u Zagrebu u ožujuku 2016. godine po prvi puta organizirala polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik kojem je pristupilo dvoje zaposlenika Komunalca: Poslovođa pogrebnih usluga Josipa Loinjak i Poslovođa održavanja groblja Zvjezdan Draganić.

U ožujku 2015. godine Komunalac je uveo normu EN 15017 za upravljanje pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima čime je uz komunalno poduzeće Kozala iz Rijeke postao jedan od dva komunalna društva u Hrvatskoj s ovom normom.

Uvođenjem norme EN 15017 i stjecanjem certifikata za zanimanje pogrebnik Komunalac zadražava visoke standarde u pogrebnoj djelatnosti i usklađuje svoje poslovanje sa zakonskim propisima i EU standardima.