Obavijest korisnicima na području mjesnog odbora Vinica

Obavještavamo korisnike da je Komunalac nabavio manje vozilo za skupljanje otpada koje omogućava ulazak u odvojke ulica na području Koprivnice i prigradskih naselja kod kojih to ranije nije bilo moguće.

Nabavom novog vozila korisnicima koji žive u odvojcima ulica omogućena je predaja otpada ispred njihovih stambenih objekata.

manje vozilo za sakupljanje otpadaDesktop_011Desktop_016

Mole se korisnici da u narednom razdoblju komunalni i biorazgradivi otpad, te otpadnu plastiku i papir ostavljaju isključivo ispred svojih objekata gdje će biti preuzeti od strane naših radnika.

Uvođenjem ovog načina prikupljanja otpada s javnih površina na području mjesnog odbora Vinica povučeni su svi zajednički plastični kontejneri za otpad zapremine 1.100 litara.

Korisnici kojima nije preuzet otpad ispred njihovih objekata mogu se javiti na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr, uz dostavu imena i prezimena, adrese objekta, te šifre korisnika s uplatnice za odvoz otpada.

Molimo korisnike da posude ili vreće sa otpadom prema ranije utvrđenom rasporedu odvoza iznesu ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca najkasnije do 7,00 sati na dan odvoza (do 6,00 sati u razdoblju od 01.06. – 31.08.).

 

Skip to content