Održana akcija prikupljanja odjeće, tekstila i knjiga

U subotu 03. prosinaca u organizaciji Komunalca, održana je akcija prikupljanja odjeće, tekstila i knjiga. Akcija se odvijala na tri lokacije, na sajmištu, ispred trgovačkog centra Pevec te u dvorištu Komunalca na Varaždinskoj cesti.
Akcijom je prikupljeno 15 m3 stare odjeće i tekstila, 10 m3 odjeće za daljnje korištenje i 7 kutija knjiga. Najveća količina odjeće prikupljena je na sajmištu, a već slijedeće akcije planirane su u ožujku i prosincu 2017. godine.

akcija prikupljanja odjećeakcija prikupljanja odjećeakcija prikupljanja odjećeakcija prikupljanja odjeće akcija prikupljanja odjećeakcija prikupljanja odjeće
Prikupljena stara odjeća i tekstil predat će se ovlaštenom obrađivaču u svrhu recikliranja kao izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda, a odjeća koja je za daljnje korištenje i knjige predat će se u humanitarne svrhe.
Skupljanje, ponovna upotreba i recikliranje tekstila imaju pozitivne ekološke i ekonomske utjecaje (smanjuje se volumen te vrste materijala na odlagalištima otpada i štetne emisije koje su posljedica truljenja prirodnih materijala, prilikom čega se razvija metan). Osim toga, ponovnom upotrebom tekstilnih materijala štedi se energija, voda i smanjuje količina pesticida koji se koriste kod proizvodnje novih sirovina.

Skip to content