Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da Komunalac nastavlja s postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta u prigradskim naseljima kako bi korisnicima  omogućio lakše i jednostavnije odvajanje korisnog i problematičnog (opasnog) otpada bliže mjestu stanovanja.

 

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, otpadnog motornog ulja, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

 

Navedeno mobilno reciklažno dvorište opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta skupljenog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

 

Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

 

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom donijeti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

 

RASPORED KORIŠTENJA MOBILOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

NASELJE LOKACIJA DATUM RADNO VRIJEME
1 Starigrad kod društvenog doma 23.03.2017. 13:00-17:00  sati
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 30.03.2017. 13:00-17:00  sati
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 06.04.2017. 13:00-17:00  sati
4 Reka kod društvenog doma 13.04.2017. 13:00-17:00  sati
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 20.04.2017. 13:00-17:00  sati
6 Herešin kod društvenog doma 27.04.2017. 13:00-17:00  sati
7 Bakovčice kod nogometnog igrališta 04.05.2017. 13:00-17:00  sati
8 Štaglinec kod društvenog doma 11.05.2017. 13:00-17:00  sati

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr

Skip to content