Nabava rabljenih teretnih vozila s duplom kabinom i kiperom

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. je za predmet nabave: RABLJENA TERETNA VOZILA S DUPLOM KABINOM I KIPEROM započeo otvoreni postupak javne nabave. Obavijest o nadmetanju i dokumentacija o nabavi objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je do 03.08.2017. godine do 10:00 sati.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

OBAVIJEST O NADMETANJU

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TROŠKOVNIK