Obavijest o skupljanju ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja

Obavještavamo korisnike da uskoro započinje akcija skupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja za područje Koprivnice i okolnih općina.

Akcija će se provoditi sukladno planu lokacija i termina kako slijedi:

Sokolovac Trg Tomislava Bardeka 17 13.10.2017. 8.00 – 11.00
Novigrad Podravski Trg Matije Gupca 2 17.10.2017. 8.00 – 11.00
Gola A.Šenoe 19.10.2017. 8.00 – 12.00
Đelekovec Palih boraca 1 26.10.2017. 8.00 – 11.00
Koprivnica, Reciklažno dvorište Adolfa Daničića 5 30.11.2017. 8.00 – 12.00

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca 1m³) da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se jave direktno tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.

Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen.

DFKSO

Prazan prateći list sa uputama

Primjer ispunjenog pratećeg lista

Skip to content