Donacija kompostera Dječjem vrtiću „Ivančica“

Danas, 3. listopada 2017. godine, Grad Koprivnica i Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. donirali su komposter Dječjem vrtiću „Ivančica“.

IMG_8724 IMG_8727 IMG_8729

Obzirom da se u Dječjem vrtiću „Ivančica“ polaznike od malih nogu uči pravilnom razvrstavanju, odlaganju otpada te uzgajanju eko vrtova, odlučili su se uključiti u projekt KOMPOSTIRANJE BIOOTPADA te im je doniran komposter za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Tako će ubuduće mališani zajedno sa odgajateljicama na pravilan način zbrinjavati biorazgradivi otpad i pretvarati ga u kompost koji će moći iskoristiti za potrebe eko vrta.

Prilikom predaje kompostera djeca nisu skrivala oduševljenje te su odmah počeli sakupljati lišće po vrtićkom dvorištu i odlagati u komposter.