Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 7. prosinca 2017. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Reki, kod društvenog doma od 13:00-17:00 sati.

MOBILNO RECIKLAZNO