Raspored odvoza granja

Poštovani korisnici, dostavljamo vam raspored odvoza granja po ulicama i danima.

Granje je  potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza.

 

Molimo građane da  granje vežu u snopove za ručni utovar, a duže komade granja koje nisu pogodni za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).

RASPORED: Odvoz granja