Rezultati Ankete o zadovoljstvu građana uređenjem i uslugama Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici

Anketiranje građana i korisnika usluga gradskog groblja, ima za cilj utvrditi koja područja usluga i poslovanja uzrokuju nezadovoljstvo korisnika te tako nastojati poboljšati usluge za koje se utvrdi da su nepovoljno ocijenjene od strane korisnika.
Komunalac d.o.o. Koprivnica proveo je Anketu o zadovoljstvu građana uređenjem i uslugama gradskog groblja “Pri Sv. Duhu” u Koprivnici u razdoblju od 21. ožujka 2018. do 3. svibnja 2018. godine. Svi dobiveni podaci iz anketnih upitnika koriste se samo u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga Komunalca. U navedenom periodu, anketi je pristupilo 105 ispitanika, koji su odgovarali, osim na demografska pitanja, na osam pitanja, dok je treći dio bio predviđen za prijedloge i mišljenja korisnika.
Radi transparentnosti i kao znak otvorenosti prema korisnicima, Komunalac d.o.o. Koprivnica odlučio je objaviti rezultate ankete javno.

Rezultate ankete možete pogledati na sljedećem linku:Rezultati ankete – groblje