Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 19. srpnja 2018. godine mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Reki kod društvenog doma od 13:00 do 17:00 sati.