Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 13. rujna 2018. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Reki kod društvenog doma, od 13:00 do 17:00 sati.