Održana smotra vozila Zimske službe

Dana 19. studenog održana je smotra vozila Zimske službe Grada Koprivnice. Vozni park čini 5 kamiona, 10 traktora, 3 kombinirke, utovarivač i 2 gredera. Sezona zimskog održavanja nerazvrstanih cesta, trgova, parkirališta i staza u Gradu Koprivnici počela je 15. studenoga 2018. i  trajat će do 15. travnja 2019. godine.

 

Zimska služba provodi se prema Izvedbenom Programu zimske službe izrađenom od strane Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac, a obuhvaća 251 kilometar nerazvrstanih cesta i 100 kilometara pješačko-biciklističkih staza, te javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremni smo za zimske uvjete, pripremljeno je 850 tona soli te 300 tona sipine i vjerujem da će sve prometnice biti očišćene u najkraćem mogućem roku na najbolji način čuvajući tako sigurnost naših građana. Ovom prilikom zamolila bi sve građane da u ovim zimskim uvjetima budu oprezni i maksimalno se prilagode uvjetima na cesti i na pješačkim stazama. rekla je Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice

–Također, pohvalila je djelatnike zimske službe te istaknula da se s čišćenjem kreće i prije nego što nalažu Pravilnici odnosno kad je na prometnici 15 centimetara snijega, a tako će biti i ove godine.

Ceste, nogostupi i pješačko-biciklističke staze koje su u nadležnosti grada, bez obzira na stupanj razine prednosti, čiste se prvenstveno radi osiguravanja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padalina ne predviđa. Šljunčane ceste, odnosno makadamski putovi, se ne sole, kako se ne bi narušila stabilnost istih.

Tu su i oni djelatnici Komunalca koji će ručno čistiti pješačke prijelaze te prilaze. Iako postoje prioriteti čišćenja po ulicama, moram reći da se mi zaista trudimo čistiti podjednako. No, u slučaju većih padalina, moramo se držati prioriteta. Prvenstveno su to prilazni javnim ustanovama i objektima, a onda se ide na glavne prometniceobjasnila je Ksenija Kancelak voditeljica Službe za upravljanje cestama i održavanje javne rasvjete u Komunalcu.

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta, vozila na području grada trebaju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padalina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice. Vlasnici vozila ne smiju zaustavljati vozila na kolnim ulazima ili cestama, pješačko-biciklističkim stazama i nogostupima jer na taj način mogu ometati rad vozila zimske službe. Pješačko-biciklističke staze se u zimskim uvjetima čiste za prolaz pješaka, jer u otežanim uvjetima nije moguće osigurati uvjete za sigurno prometovanje bicikla. Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prema razini prednosti koja je utvrđena Izvedbenim programom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Prohodnost je osigurana ako visina snijega na cestama ne prelazi 15 cm, pa je promet moguć uz upotrebu zimske opreme vozila. Sukladno Odluci o komunalnom redu o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brine vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta. O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici korisnici lokala. Zimsku službu na području Grada Koprivnice čine Koming i to za nerazvrstane ceste, trgove, pješačko-biciklističke staze i javna parkirališta te GKP Komunalac za nogostupe, pješačko-biciklističke staze i trgove.