Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta – Općine Drnje i Đelekovec

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.

 

Naselje Lokacija Radno vrijeme Datum
Drnje kod veterinarske stanice 07:30-08:30 sati 21.02./18.06./17.10.2019.
Torčec iza društvenog doma 08:45-9:45 sati 21.02./18.06./17.10.2019.
Đelekovec kod društvenog doma 10:30-11:30 sati 21.02./18.06./17.10.2019.
Imbriovec kod vatrogasnog doma 11:45-12:45 sati 21.02./18.06./17.10.2019.