Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta – Općina Molve i Koprivnički bregi

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.

Općina Naselje Lokacija Datum/2019.g. Vrijeme

Molve

Molve dvorište iza kino sale u centru 28.02./27.06./24.10. 07:30-08:30
Molve Repaš društveni dom kod vage 28.02./27.06./24.10. 08:45-09:45
Molve Molve Grede kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 10:15-11:15
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju Ulica Poljanec i Vinogradska pored zelenog otoka 28.02./27.06./24.10. 11:40-12:40
Koprivnički Bregi Glogovac Stjepana Radića kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 12:50-13:50
Koprivnički Bregi Jeduševac Jeduševac kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 14:00-15:00
Skip to content