Obavijest o prodaji dionica društva Pevec d.d.

Uprava društva Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica donijela je dana 28.01.2019. godine pod brojem 1252/19 odluku o Javnoj prodaji dionica društva „Pevec“ d.d. putem prikupljanja pisanih ponuda.

Dana 04.02.2019. godine održano je javno otvaranje i pregled pristiglih ponuda povodom Javne prodaje 133 redovne dionice dioničkog društva Pevec d.d.

Početna cijena jedne dionice bila je 233,00 kune.

Na objavljenu Javnu ponudu za prodaju dionica javila su se četiri ponuditelja i to:

  1. I.K. iz Zagreba
  2. Dicentra d.o.o., Vukovar
  3. D. H. iz Zagreba
  4. Pevec d.d., Sesvete

Kao najpovoljniji ponuditelj izabrano je društvo Pevec d.d. Savska cesta 84, 10 360 Sesvete koji je dostavio ponudu za kupnju svih 133,00 komada dionica po cijeni od 350,00 kuna za pojedinu dionicu.