Na groblju u Reki posađeno 80 tuja

Na groblju u Reki posađeno 80 tuja

Na zahtjev mještana i Mjesnog odbora Reka na tamošnjem groblju srušena je 31 smreka, a na njihovo mjesto posađena je zimzelena živica.

– Mještani Reke požalili su se da korijenje smreka nadiže nadgrobne spomenike, a ispod njih ima suhih grančica koje stvaraju smeće pa smo dio smreka izvadili. Ostatak ćemo izvaditi sljedeće godine. Na mjesto gdje smo izvadili smreke posađeno je 80 tuja koje ćemo formirati u nisku zimzelenu živicu koja će biti primjerenija grobljanskoj hortikulturi – rekla je Nataša Njegovec, inženjerka hortikulture.