Reciklažno dvorište Herešin od 1. lipnja radi do 18 sati

Reciklažno dvorište Herešin od 1. lipnja radi do 18 sati

Reciklažno dvorište Herešin od lipnja uvodi novo radno vrijeme, odnosno od 07.00 do 18.00 sati radnim danom i od 08.00 do 13.00 sati subotom. Poslijepodnevnim radnim vremenom Komunalac želi izaći u susret građanima koji svoj odvojeno prikupljeni otpad ne stignu zbrinuti na Reciklažnom dvorištu Herešin do 15.00 sati.

Reciklažno dvorište Herešin otvoreno je 6. travnja ove godine i do sada je tamo zbrinuto više od 90 tona raznog reciklabilnog otpada. Najzastupljenija vrsta otpada koji se predaje je glomazni otpad (do sada je prikupljeno 30 tona), a slijedi elektronički otpad, odjeća, metal, gume i papir. U manje od dva mjeseca 1320 korisnika koristilo je usluge Reciklažnog dvorišta Herešin i na tome im zahvaljujemo jer na taj način svi zajedno smanjujemo količinu miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada, čuvamo okoliš te omogućujemo ponovnu upotrebu materijala koji se recikliranjem vraća u proces proizvodnje.

Molimo građane koji koriste usluge reciklažnog dvorišta da dovezeni otpad bude prethodno razvrstan zbog bržeg i lakšeg zbrinjavanja te podsjećamo da se na reciklažnom dvorištu ne prima miješani komunalni otpad.

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA HEREŠIN

PONEDJELJAK – PETAK 07:00 – 18:00 sati

SUBOTA 08:00 – 13:00 sati