Pri kraju je postavljanje solarne elektrane na Bazenima Cerine

Pri kraju je postavljanje solarne elektrane na Bazenima Cerine

Ovog tjedna dovršava se velika investicija u obnovljive izvore energije na zgradi Gradskih bazena Cerine. U tijeku je postavljanje 576 solarnih panela s po 60 ćelija od polikristalnog silicija po čitavoj krovnoj površini zgrade, a ova najsuvremenija solarna elektrana u vrijednosti 750.000 kuna bez PDV-a podići će energetsku normu na zavidnu razinu te doprinijeti daljnjem osuvremenjivanju samog objekta. Nova solarna elektrana godišnje će proizvesti oko 180.000 kwh električne energije, isključivo za potrebe Bazena Cerine, a povrat investicije očekuje se u periodu od pet godina.