Obavijest o promjeni termina odvoza otpada na Dan antifašističke borbe

Obavijest o promjeni termina odvoza otpada na Dan antifašističke borbe

Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas da se ovog ponedjeljka na Dan antifašističke borbe (22. lipnja) neće odvoziti otpad prema redovnom rasporedu u rajonima 2 (dio grada Koprivnice, Herešin), 15 (općina Novigrad Podravski), 21 (dio općine Sokolovac) i 23 (vikend naselja Šoderica i Čingi Lingi).

RAJON 2
KOPRIVNICA (Gibanična, Ledinska, Peteranska cesta, Mihovila P. Miškine, Herešinska, Čarda)
HEREŠIN
Miješani komunalni otpad odvozit će se u utorak, 23. lipnja

RAJON 15
NOVIGRAD PODRAVSKI, PLAVŠINAC, SRDINAC, BOROVLJANI, JAVOROVAC, VLAISLAV, DELOVI
Miješani komunalni otpad odvozit će se u utorak, 23. lipnja

RAJON 21
HUDOVLJANI, BREZINE VINOGRADI, ROVIŠTANCI, PEŠČENIK, GORNJA VELIKA, DONJA VELIKA, BRĐANI SOKOLOVAČKI, PAUNOVEC, PANOVLJANI, DONJI MASLARAC, GORNJI MASLARAC, GORNJE GORICE, MALA MUČNA, SRIJEM, KAMENIK, ŠIROKO SELO, MILIČANI, KAMENICA, LADISLAV, TRNOVAC, VELIKA BRANJSKA, VINA, MALA BRANJSKA
Miješani komunalni otpad odvozit će se u utorak, 23. lipnja

RAJON 23
ŠODERICA, ČINGI LINGI
Miješani komunalni otpad odvozit će se u petak, 19. lipnja

Zahvaljujemo na razumijevanju!
GKP Komunalac