Mobilno reciklažno dvorište dolazi u općinu Legrad

Mobilno reciklažno dvorište dolazi u općinu Legrad

GKP Komunalac obavještava mještnane općine Legrad da u četvrtak, 29. listopada, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se nalaziti:

 • od 7.30 do 8.30 sati u Zablatju kod nogometnog igrališta,
 • od 8.45 do 9.45 sati u Kutnjaku iza vatrogasnog doma,
 • od 10.00 do 11.00 sati u Malom Otoku iza vatrogasnog doma,
 • od 11.15 do 12.15 sati u Selnici Podravskoj iza vatrogasnog doma,
 • od 12.30 do 13.30 sati u Velikom Otoku iza vatrogasnog doma,
 • od 13.45 do 14.45 u Legradu iza veterinarske stanice.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama
Skip to content