Mobilno reciklažno dvorište danas se nalazi u općini Koprivnički Ivanec

Mobilno reciklažno dvorište danas se nalazi u općini Koprivnički Ivanec

GKP Komunalac obavještava mještane općine Koprivnički Ivanec da u utorak, 3. studenog, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se nalaziti:

 • od 7.30 do 8.30 sati u Koprivničkom Ivancu u Ulici braće Radić
 • od 8.45 do 9.45 sati u Goričkom kod dječjeg igrališta,
 • od 10.00 do 11.00 sati u Kunovcu na parkiralištu kod NK Bratstvo,
 • od 11.15 do 12.15 sati u Pustakovcu ispred vatrogasnog doma,
 • od 12.30 do 13.30 sati u Botinovcu kod dječjeg igrališta kod društvenog doma,

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida