Održana Smotra vozila Zimske službe grada Koprivnice za sezonu 2020./2021.

Održana Smotra vozila Zimske službe grada Koprivnice za sezonu 2020./2021.

Od 15. studenog 2020. godine započeo je rad zimske službe i trajat će sve do 15. travnja 2021. godine, a u ponedjeljak je u dvorišnom prostoru tvrtke Koming d.o.o održana Smotra vozila Zimske službe grada Koprivnice.

– Ove godine smo još spremniji nego prošle. 252 kilometara cesta, 103 kilometara pješačko biciklističkih staza, 25 kilometara nogostupa i 452 naša prometna prijelaza biti će očišćeni prema našim planovima i rokovima, ukoliko dođe do snježnih padalina. Za rad službe u proračunu osigurali smo 2 milijuna kuna koji će varirati ovisno o potrebama – rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Pritom je apelirao na sve naše sugrađanke i sugrađane, ako dođe do jačeg prvog vala padalina, da sami počiste svoje ulaze do dolaska zimske službe.

Koprivnička Zimska služba raspolaže s pet kamiona, desetak traktora i gredera. U pripremi je 300 tona soli 150 kubika sipine.

– Za prvi val snježnih padalina potrebno nam je oko 60 tona soli, odnosno dvadesetak tona sipine. Sa ralicama izlazimo na teren kada je na kolniku 15 centimetara snijega, a do tada se posipava – rekao je Nedjeljko Potroško, direktor Kominga. Nadodao je da su prioriteti kod čišćenja glavne gradske prometnice, prilazi školama, bolnicama i ostalim javnim ustanovama.

O samome planu rada Zimske službe za nadolazeće razdoblje, više je pojasnila voditeljica Zimske službe Grada Koprivnice Ksenija Kancelak.

– Na području grada Koprivnice postoje državne ceste, kojima upravljaju Hrvatske ceste, i nerazvrstane ceste, kojima upravlja Grad Koprivnica. Uz spomenute ceste i pješačko-biciklističke staze, upravljamo i javnim parkiralištima koja nisu pod naplatom koncesionara – zaključila je Ksenija Kancelak.

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta, vozila na području grada moraju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padalina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice.

Vlasnici vozila ne smiju zaustavljati vozila na kolnim ulazima ili cestama, pješačko-biciklističkim stazama i nogostupima jer na taj način mogu ometati rad vozila zimske službe. Pješačko-biciklističke staze se u zimskim uvjetima čiste za prolaz pješaka jer u otežanim uvjetima nije moguće osigurati uvjete za sigurno prometovanje bicikla.

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prema razini prednosti koja je utvrđena Izvedbenim programom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama. Prohodnost je osigurana, ako visina snijega na cestama ne prelazi 15 cm pa je promet moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

Sukladno Odluci o komunalnom redu o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brine vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta. O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici korisnici lokala.