OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 9024/20 od 16. studenog 2020. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici (u krugovima)

Poslovni prostor u vlasništvu  KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica na Gradskoj tržnici u Koprivnici, a koji se nalazi na lokaciji broj 2 prema planu o rasporedu tržnog prostora (bivši kiosk ABM GRAMINEA)

Natječaj preuzmite ovdje

Tlocrt poslovnog prostora

Skip to content